Wielcy polscy wynalazcy w dziedzinie techniki

2020-01-29 01:28

Polscy wynalazcy Na Brazylii i Polski. Przeprowadzi wiele doniosych reform i udoskonale w dziedzinie artylerii, fortyfikacji i budownictwa wojskowego. Paul Baran amerykaski informatyk polskiego pochodzenia, pionier internetu. Opracowa sposb przesyania danych midzy komputerami. Micha DoliwoDobrowolski pionierWYNALAZCY Z DZIEDZINY ELEKTROTECHNIKI AMPRE ANDR MARIE franc fizyk i matematyk prof cole Polytechnique w Paryu od cole Normale. sciaga [gr. , dziedzina nauki i techniki, stanowica wyodrbniony dzia elektrotechniki, zajmujca si wykorzystaniem zjawisk zwizanych ze sterowanym ruchem elektronw w prni, gazach i ciaach wielcy polscy wynalazcy w dziedzinie techniki

Tadeusz Sendzimir ( ) by wynalazc w dziedzinie hutnictwa, skonstruowa walcark do cigego walcowania. Jan Szczepanik ( ) ( ) by wynalazc midzy innymi podstaw fotografii barwnej i zapisywania dwikw oraz autorem kilkudziesiciu wynalazkw w dziedzinie

Strony w kategorii Polscy wynalazcy Poniej wywietlono 200 spord wszystkich 232 stron tej kategorii. (poprzednia strona) (nastpna strona) Technika Polscy i zagraniczni wynalazcy techniki. Carl F. Benz? Thomas Edison? Bracia Wilbur i Orville Wright? S. Rogalski, S. Wigura, S. Drzewiecki, F. wirko? Aleksander G. Bell? Kazimierz Prszyski? ? W kocu lat 20 opracowa projekt samolotu myliwskiego PZL P. wielcy polscy wynalazcy w dziedzinie techniki Polscy wynalazcy i ich wynalazki cz 1. Polscy wynalazcy i ich wynalazki odgryway wan rol w rozwoju nauki i sztuki. Niektrzy przedsibiorcy cakowicie zrewolucjonizowali wiat pod wzgldem technologicznym za pomoc opracowanych przez siebie urzdze.

Rating: 4.46 / Views: 882