Kartolo mp3 jrangkong krinan

2020-01-25 15:17

Jul 28, 2019 Seni Ludruk Jawa Timur Bagi Pecinta Ludruk Parikan Khas Jawa Timur pasti sangat mengenal Kartolo cs yang beranggotakan Kartolo, Sokran, Baseman, Neng Tini Lawakan mereka sangat dikenal pada tahunDec 22, 2011 Blog berisikan MP3 KESENIAN JAWA KLASIK khususnya Klenengan produksi Lokananta. Seluruh file klenengan, campursari, dagelan Basiyo merupakan hasil ripping dari kaset koleksi pribadi, wayang kulit sebagian besar berasal dari blog Wayang Prabu, sisanya dari koleksi pribadi. Mohon maaf bila masih ada file yang belum bisa didownload, mangga dipun telusuri piyambak. kartolo mp3 jrangkong krinan

Aug 16, 2019  JULA JULI GUYONAN JRANGKONG KRINAN Persembahan: KELUARGA KESENIAN SAWUNGGALING SURABAYA Pimpinan: NELWANS WONGSOKADI Bintang Tamu: CAK BLONTANG Para Pelaku: Cak Kartolo

Sep 14, 2019 JANGAN LUPA SUBCRIBE YA. This video is unavailable. Watch Queue Queue Kartolo Cs Jrangkong Krinan Product ID: 7593. Share this item: Reviews (0) Reviews. Be the first to review Kartolo Cs Jrangkong Krinan Cancel reply. kartolo mp3 jrangkong krinan Apr 22, 2009 Iki blog khusus kanggo wong sing ngerti boso jowo, suroboyoan, soale critane blog iki isine dagelan Ludruk ambek Julajuli Cak Kartolo Cs format mp3, Sampeyan kabeh isok ngrungokno langsung utowo download, maksude blog iki kanggo nglestarekno budaya jawa timur, khususe kesenian ludruk ben anak putune awak dewe gak lali.

Rating: 4.35 / Views: 450