Uzgoj tovnih pilica u srbiji

2019-12-12 06:14

Nov 09, 2012  Oprema za uzgoj tovnih pilia. by admin November 9, 2012. Optimalni rezultati u tovu iilia umnogome zavise od vrste i kvaliteta tehnoloke oireme. Najvanija tehnoloka oprema, bez koje se ne moe zamisliti savremen tovni objekat su ureaji za ventilaciju i zagrevanje (odravanje mikroklimata) i ureaji za ishranu (hranilice) iJan 17, 2013  U sluaju eventualnog oboljenja tovnih pilia, zavretkom tovnog ciklusa, izubrivanjem, ienjem, pranjem i dezinfekcijom sanira se nastali problem, ukoliko je potovan princip sve unutra sve napolje. U suprotnom sluaju, oboljenje prelazi sa jedne na drugu uzrastnu grupu tovnih pilia. uzgoj tovnih pilica u srbiji

Dranje tovnih pilia moe biti vrlo unosan posao ukoliko se ispotuju osnovni uslovi za njihov uzgoj. To pre svega podrazumeva kvalitetan prostor u kojem borave, kvalitetnu hranu, redovnu vakcinaciju i visok nivo higijene, ispriao nam je Bato Puzigaa koji skoro osam godina ima farmu tovnih pilia.

Jan 14, 2013  Inkubiranje proizvodnja tovnih pilia. Higjena dranja roditeljskog jata ima dominatnu ulogu u proizvodnji jednodnevnih tovnih pilia. Samo zdravo roditeljsko jato daje bioloki sposobna jaja za nasad, iz kojih e se izvesti kvalitetni jednodnevni pilii. Za roditeljsko jato se odabira ona selekcija koja pokazuje genetsku Dec 19, 2014  Uzgoj tovnih uraka. by admin December 19, 2014. Uzgoj uraka je prevashodno radi veoma kvalitetnog mesa, bogatog proteinima. Uzgoj uraka je slian uzgoju pilia, ali je zahtevnije. urke su krupnije od pilia, pa se i za krupnije urie treba obezbediti vie prostora. Treba ima uzgoj tovnih pilica u srbiji Nov 08, 2012  Objekti i uslovi za uzgoj tovnih pilia. by admin November 8, 2012. Tovni pilii se mogu drati u posebnom objektu ili u posebnoj prostoriji neke ekonomske zgrade (tala, upa, kaara, ambar i sl. ). Ako je u pitanju tov manjeg broja pilia na okunici za potrebe domainstva, esto se za tu svrhu koriste i podesno adaptiraju tavani

Rating: 4.84 / Views: 382