Tim hieu ve may bay a380

2019-12-14 03:07

Tm hiu v i bay Asiana Airlines. Vi i bay cht lng v ngy cng c nng cp cao hn, tnh n thi im thng, i bay Asiana Airlines c 85 my bay vn ti cc loi, trong c 74 my bay chuyn vn ti hnh khch v 11 my bay chuyn vn ti hng ha.Vi mt trong nhng i my bay tr nht trn th gii gm ton b l my bay Emirates A380 v Boeing 777, chng ti vt xa hn k vng vi cc chuyn bay n hn 150 im n mi nm. Khm ph i my bay ca chng ti v tm hiu thm v chic my bay bn s bay. tim hieu ve may bay a380

Tm hiu my bay Airbus A380 ca hng hng khng Air France. 10 thng 9, 2013 lc 00: 03. Air France l hng hng khng u tin ca chu u thc hin cc chuyn bay lin lc a bng my bay th h mi nht vi tiu chun cht lng phc v cao nht.

Th gin ti dy bn p mt trong khu Quy bar trn my bay A380 ca chng ti. Thng thc nhng mn n c tuyn chn, nhm nhi mt ly cocktail hoc tr chuyn giao lu vi cc hnh khch khc trong chuyn bay. Tm hiu thm. Airbus A380 l chic my bay phn lc thn rng hai tng, bn ng c ca Airbus. A380 l chic my bay hnh khch ln nht th gii, v ngi ta phi nng cp nhng sn bay tim hieu ve may bay a380 V my bay Singapore Airlines lun l mt trong nhng la chn hng u ca hnh khch bi cht lng dch v chuyn nghip, an ton trn mi chuyn bay thuc hng top v i bay

Tm hiu v 10 my bay ln nht th gii My bay ch khch A380 c pht trin p ng nhu cu di chuyn bng ng khng ngy cng gia tng trn th gii. Ngy hi sc p ca nhng c b nht ve chai H Ni K ch mu du thi xung tim hieu ve may bay a380

Rating: 4.67 / Views: 753