Srpska radikalna stranka republika srpska

2019-12-09 16:11

Srpska radikalna stranka Republike Srpske u Bosni i Hercegovini (Republika Srpska); Srpska radikalna stranka Republike Srpske Krajine, koja je nakon Erdutskog sporazuma i dolaska Istone Slavonije pod hrvatsku vlast promijenila ime u Partija podunavskih Srba. Vanjski link.Svojim skromnim novanim prilogom pomozite rad Srpske radikalne stranke. Adresa: Magistratski trg 3, Beograd, Srbija Telefon: 011 srpska radikalna stranka republika srpska

Broj Velike Srbije Mesec Godina Grad optina Broj strana; 3600: mart: 2017. Beograd: 416: Preuzmite: 3589: april: 2019. Beograd: 16: Preuzmite

Srpska radikalna stranka dr Vojislav eelj, nastala izdvajanjem lanstva iz SRS RS 2004. godine na elu sa Mirkom Blagojeviem, zbog nezadovoljstva distanciranjem od Vojislava eelja. 2013. godine dolazi do sukoba u stranci, a 2014. izdvajanjem dijela lanstva nastaje nova politika stranka. Srpska radikalna stranka, osnovana 2014 Srpska radikalna stranka (SRS) je nacionalistika politika stranka u Srbiji. Osnovana je poetkom 1991. godine ujedinjenjem nekoliko manjih nacionalistikih stranaka, te je na elu s Vojislavom eeljom usvojila program stvaranja Velike Srbije. srpska radikalna stranka republika srpska Oct 28, 2008  SRPSKA NARODNA RADIKALNA STRANKA REPUBLIKE SRPSKE Serbia Srbija Srpska Serbska Serbland gusle Srbi Srbin Serb Serbs cetnik

Stranka je potekla od regionalnog odbora SRS za Republiku Srpsku. Ova politika partija je najvei uspjeh ostvarila u ljeto 1993. godine kada je iza SDSa bila druga stranka po popularnosti u Republici Srpskoj. Srpska radikalna stranka Republike Srpske po svom programu je nacionalna, patriotska i demokratska stranka desnog centra. srpska radikalna stranka republika srpska Welcome! Log into your account. your username. your password Srpska radikalna stranka u Republici Srpskoj Krajini osnovana je 13. maja 1992. godine, na zboru u Vukovaru. Ubrzo su osnovani mesni odbori u Slavoniji, Baranji, Dalmaciji, Lici, Kordunu i Baniji. Srpska radikalna stranka Republike Srpske Krajine je vie puta podravala Srpsku The Serbian Radical Party (Serbian: , romanized: Srpska radikalna stranka; abbr. CPC or SRS) is a rightwing to farright Serbian nationalist political party in Serbia. The party was founded in 1991 by paramilitary leader and convicted war criminal Vojislav eelj. The Serbian Radical Party of Republika Srpska (Serbian: Srpska radikalna stranka Republike Srpske or SRS RS) is a Serb centreright political party in Bosnia and Herzegovina, active in Republika Srpska. It was founded in 1992 by Milanko Mihajlica, a former Serbian Radical Party member.

Rating: 4.97 / Views: 315