Basne dositeja obradovica analiza

2019-12-07 11:18

Iguman manastira Teodor Milutinovi odvraao je deaka od verskog zanosa i upuivao ga na drugaiju literaturu i nauku. Dositej se polako treznio, poeo je da ita literaturu istorijskog karaktera sa idejama, teoloku literaturu polemikog karaktera, Ezopove basne, Zakonik cara Duana.Basna je kratka pria u kojoj se ivotinje ili biljke ponaaju kao ljudi. Ona uvek sadri neto pouno za itaoca. Te poruke su znaajne istine o ivotu. Ezop je poznati pisac iz stare grke. Naroito su lepe njegove basne. basne dositeja obradovica analiza

Dositej Obradovi was born Dimitrije Obradovi in 1739 to poor parents in the village of Tschakowa (Serbian: akovo; modernday Ciacova, Timi County, Romania), in the region of Banat, then part of the Habsburg Empire. His parents died when he was a boy and he began life as an apprentice in the town of Temesvar (now Timioara), not too far from his own village.

Pismo Haralampiju je prvi tampani tekst Dositeja Obradovia. Ovde moete proitati kako izgleda Pismo Haralampiju prepiano. Dositej Obradovi Pismo Haralampiju pie kao molbu koju je uputio svom prijatelju Haralmpiju Mamuli u elji da mu on pomogne oko prikupljanja novca za tampanje Sovjeta zdravog razuma. Basne. Dositej Obradovic. DIVLJA JABUKA I RUZICA U supljinu divlje jabuke uljeze roj pcela i napuni je meda. Onda se ona pocne ponositi i hvaliti medom u sebi: Nerazumna i luda gordosti! , rece joj ruza, sto se tudjom slascu ponosis? Ucini ti, ako si kadra, da sladost meda udje u plod tvoj, ako zelis udostojiti se da te ljudi hvale i basne dositeja obradovica analiza Liena analiza i dubljih opservacija strukture teksta, njegova je knjiga prevashodno od vanosti za istoriju knjievnosti, a daleko manje za aksiologiju knjievnosti. Predrag Jaovi 1 Poznato je da Muicki zbog Ode i izbora koji je napravio iz Dositejevih Basana bio sankcionisan od strane Stratimirovia, pa i Sinoda.

Pogledajte neke od najzanimljivijih izreka srpskog reformatora i prosvetitelja Dositeja. Citati i izreke Dositej Obradovi Mi smo ljudi slini pticama koje se uvek u istim mreama hvataju, i basne dositeja obradovica analiza ivot i prikljuenija prvo je delo pisca i najvanijeg srpskog prosvetitelja Dositeja Obradovia. Ovo delo napisano je 1783. godine, a 1788. godine, napisao je i drugi deo tog dela. Delo je tematski strukturisano kao autobiografski zapis ili memoari iz detinjstva i ivota nakon odlaska iz manastira. Obradovi je na molbu svojih prijatelja, stranih ljudi ali i zbog elja svog srca, odluio prevoditi basne. Da je eleo, mogao je prevesti tri ili etiri puta vie basni, ali hteo je da ostavi neto i drugima da prevode i izdaju. Dodao je ovoj knjizi pisma, jer je eleo da delo ima 2530 poglavlja. U dve kratke basne koje slede prikazano je kako se reava jedan te isti problem, a to je prelazak preko brvna, na dva potuno razliita naina. DVA JARCA Preko dubokog potoka namestili ljudi brvno. Srela se na brvnu dva jarca. Skloni se! viknu jedan. Skloni se ti, ja neu! ree drugi. E, [ Sep 20, 2016  Dositeja, nagrada za uspene uenike i studente. 1990. godine je snimljena serija zasnovana na Dositejevoj biografiji, Jastuk groba mog, a glavnu ulogu je tumaio Rade Markovi. Citati. Poto je bio jedan od najuenijih i najprosveenijih ljudi svog vremena, zabeleio je

Rating: 4.96 / Views: 748