Koliko ima jezera na fruskoj gori

2020-01-18 15:15

Na Frukoj gori se nalazi 16 vetakih jezera. Od toga je 13 planski izgraenih akumulacija za potrebe navodnjavanja i spreavanja plavljenja obradivih povrina. Jezera kao to su Beli kamen i Ledinako su nastala neplaniranim plavljenjem rudarskih kopova. Veina jezera su poribljena, pogodna za sportski ribolov i privlae zaljubljenike u prirodu.Bizoni i jeleni lopatari bie novi stanovnici Fruke gore, a cilj je da se osvei krv novim divljaima na ovoj planini. Nakon muflona, na Fruku goru stii e evropski bizon, vrsta ivotinja koja je do nedavno bila potpuno zaboravljena na ovom podruju. Smatra se da je poslednji bizon u naoj zemlji odstreljen pre vie od 200 godina. koliko ima jezera na fruskoj gori

Jezera na Frukoj Gori Treba i sada prvo proveriti koliko vode ima u jezeru pa se onda uputiti Crvi pod obavezno jer mi je i pored svega sto sam imao sva riba najradije crva uzimala E sada koliko sam ti ja kompetetan, bio sam prosle godine tamo prvi i poslednji put.

Jezera na Frukoj Gori bravo za temu i mene interesuje ima li cega na fruskoj gori? Sauvana duulence. arandija; Pa ja koliko sam upuen, sot, bruje i mohako jezero su nekomercijalne vode gde vai ili bi trebalo da vai jedinstvena dozvola za celu Srbiju, ili moda greim. Ajde neka se neko javi i okloni nam sve sumnje. Na Frukoj gori je izgraeno 35 pravoslavnih manastira, od kojih je sauvano 17, dok su dva manastira nastala u skorije vreme. Po istorijskim podacima veina manastira je nastala u periodu od XV do XVIII veka. Svi manastiri su smeteni na podruju od 50 km duine i 10 km irine, izuzev manastira Fenek koji se svrstava u frukogorske manastire. U blizini manastira obino se nalaze koliko ima jezera na fruskoj gori Na planini se nalaze vie povrinskih kopova, to naputenih, to aktivnih. Na Frukoj gori izgraeno je 14 vetakih jezera uglavnom na junoj strani planine (sva osim Popovikog i jezera kod Testere) u potonim dolinama u cilju navodnjavanja, odbrane od bujica, ali i turizma i ribolova. Jezera

Rating: 4.56 / Views: 838